• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.08.2021

Stoisko „Pierwsza praca – pierwszy krok” w Wiśle

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował stoisko informacyjne na Rynku w Wiśle w ramach projektu „Pierwsza praca – pierwszy krok”.

Celem projektu jest rozpowszechnianie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. powierzania pracy sezonowej, zatrudnienia młodocianych, legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, a także kwestii dotyczących wynagrodzenia za pracę z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, chętnie korzystano z pomocy i porad specjalistów w zakresie prawa pracy. Przekazano również wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, celem szerzenia wiedzy i świadomości na temat przepisów, jakie spoczywają zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach.