Posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – Edycja XXVIII

Autor: OL

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 25 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej na szczeblu regionalnym konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” – Edycja XXVIII.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu BHP.  

Posiedzenie prowadził Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Katowicach Janusz Grygierczyk. W pierwszej części posiedzenia Katarzyna Bzdura – Nadinspektor pracy - Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji omówiła cel i założenia konkursu oraz przedstawiła prezentację dotyczącą jego realizacji.