• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.08.2021

Zaproszenie do udziału w projekcie „Pierwsza praca - pierwszy krok" 28.08.2021 r.

Piotr Kalbron - p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w projekcie "Pierwsza praca - pierwszy krok".

Celem projektu jest rozpowszechnianie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. powierzania pracy sezonowej, zatrudnienia młodocianych, legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, a także kwestii dotyczących wynagrodzenia za pracę z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 28 sierpnia 2021 r. na Rynku w Cieszynie podczas corocznie organizowanego festiwalu, jakim jest Cieszyński Przekładaniec.

W tym dniu w godzinach od 9.00 do 14.00 osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystać z pomocy specjalistów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy.