• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.09.2021

Rozstrzygnięcie konkursów: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” oraz „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, dnia 3 września 2021 r., odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” oraz „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”.

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady pracy poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, wyłoniła trzech laureatów, którzy uzyskali kwalifikację do etapu krajowego.

Laureatami etapu wojewódzkiego zostali:

I miejsce – Zbigniew Judasz – Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy z Tauron-Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach,

II miejsce – Mariola Płaczek – Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy z Tauron-Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach,

III miejsce – Maciej Rudakowski – Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy z Tauron-Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach.

Celem konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach jest partnerem konkursu, organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Laureatami etapu regionalnego zostali:

I miejsce – Dział BHP Rockwell Automation Sp. z o.o.

II miejsce – Barbara Brogowska

III miejsce – Patrycja Bober.