• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.01.2022

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach do Pracodawców

Drodzy Pracodawcy,

W trosce o życie i zdrowie pracowników apeluję o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy pracach wykonywanych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych zimą.

W szczególności pamiętajmy, aby w pomieszczeniach pracy zapewnić odpowiednią temperaturę do rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie bowiem z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca fizyczna należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 °C, natomiast w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna lub świadczona jest praca biurowa temperaturę nie niższą niż 18 °C.

Obowiązkiem pracodawcy jest także zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed niekontrolowanym odpływem ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.

W przypadku pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni pamiętajmy, aby zapewnić pracownikom odzież ochronną, chroniącą przed niską temperaturą, a także ciepłe napoje, przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C.

Pamiętajmy również o obowiązku pracodawcy wynikającym z § 44 załącznika nr 3 ww. rozporządzenia, dotyczącym zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni ogrzeją się lub zmienią odzież. Warto w tym miejscu dodać, iż temperatura w takim pomieszczeniu nie może być niższa niż 16 °C. W razie gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie wspominanego pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła do ogrzania, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Okres zimowy to także prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów. W związku z tym pamiętajmy w tym okresie o dochowaniu szczególnych standardów określonych w przepisach prawa. Zwłaszcza zanim pracodawca skieruje pracownika do odśnieżania dachu powinien pamiętać, że do pracy na wysokości można skierować wyłącznie pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań  do pracy na wysokości.  Z kolei  pracownik  skierowany  do  odśnieżania powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości, a także wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego z dachu lodu i śniegu.

Jako Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach apeluję również o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności podczas wykonywania prac budowlanych. Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, należy pamiętać także o zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego jakie stwarzają dla osób trzecich spadające z wysokości przedmioty np. sople lodu.

Odnosząc się do kwestii prac budowlanych w okresie zimowym warto podkreślić, iż zgodnie z § 123 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są definitywnie zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s. Z kolei zgodnie
z § 128 ww. rozporządzenia pracę na ruchomym podeście roboczym należy niezwłocznie przerwać w czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s.

Ponadto pamiętajmy, iż zgodnie z § 11 pkt 14 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18 °C. 

Wobec powyższego jeszcze raz apeluję do wszystkich pracodawców o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy oraz o podjęcie działań w celu ograniczania niebezpieczeństw związanych z wykonywaną pracą w okresie zimowym.

 

Okręgowy Inspektor Pracy

Piotr Kalbron

 

Katowice, styczeń 2022 r.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki