Marcowe spotkanie Śląskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa w Budownictwie

Autor: JF, AR

W dniu 29.03.2017r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Gospodarzami spotkania byli:

- Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach,

- Przewodniczący „Śląskiej Rady”.  

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:

 

Na posiedzeniu przyjęto do realizacji program pracy „Śląskiej Rady” na 2017 r. oraz omówiono wyniki działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w branży budowalnej za 2016 r. Uczestnikom posiedzenia Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach przedstawił zmiany w prawie pracy w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących zapewnienia minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach oraz świadczenia usług. W trakcie spotkania przedstawiono założenia do programu prewencyjnego „Budowa. Stop wypadkom!” skierowanego w 2017 r. do branży budowlanej, zachęcając do udziału w organizowanych szkoleniach oraz w konkursie „Bezpieczna budowa”.