• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.06.2018 Artykuł archiwalny

Inauguracja Kampanii: „Pracuję Legalnie” na Śląsku

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 12 czerwca 2018 r. zorganizowane została konferencja, która zainaugurowała realizację Kampanii Informacyjno-edukacyjnej PIP: „Pracuję Legalnie”. W spotkaniu uczestniczyli inspektorzy pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia w OIP Katowice, pracownicy merytoryczni Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Katowice oraz zaproszeni  Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z województwa śląskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak również Dyrektor Oddziału ZUS w Sosnowcu, który ściśle współpracuje z Okręgiem w realizacji programów prewencyjnych.

Celem spotkania była wzajemna wymiana informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla eliminowania zagrożeń wypływających z faktu wykonywania pracy nielegalnej lub deklarowanej fałszywie, jak również wypracowanie wspólnych działań zmierzających do podnoszenia wśród pracodawców i pracowników województwa śląskiego świadomości z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Spotkanie składało się z trzech paneli: w pierwszym koordynator programu przedstawiła prezentację nt. celów Kampanii oraz działań podejmowanych przez Sekcję Prewencji i Promocji w 2018 r., w drugim inspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia zaprezentował współpracę pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach i Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Powiatowymi Urzędami Pracy, a nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia przekazał informacje nt. działalności sekcji i omówił obszary współdziałania pomiędzy organami kontrolnymi i instytucjami współpracującymi, trzeci panel był natomiast przeznaczony na dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

DSC0038
 

Do najistotniejszych kwestii poruszonych podczas spotkania należały sprawy dotyczące funkcjonowania Agencji Pracy Tymczasowych, wzajemnego przekazywania informacji (np. danych z rejestrów bezrobotnych, wyników podejmowanych kontroli, zgłoszeń nielegalnego zatrudniania) i ich służbowego wykorzystywania przez urzędy w zakresie swoich kompetencji, jak również prowadzono dyskusję nt. zjawiska pozornego zatrudniania pracowniczego.

DSC0042

Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę i wyrazili zainteresowanie wspólnymi działaniami we wskazanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach obszarach.

Owocem spotkania były również uzgodnienia z Dyrektorem Oddziału ZUS w Sosnowcu nt. organizacji szkoleń dla pracodawców wspólnie z przedstawicielami ZUS, którzy dokonają prezentacji zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prewencji rentowej i wypadkowej.  

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali wydawnictwa PIP z zakresu legalności zatrudnienia do dalszego dystrybuowania w Powiatowych Urzędach Pracy, jak również zostali poinformowani o możliwości skorzystania z materiałów informacyjno – edukacyjnych w formie elektronicznej.  

Na zakończenie spotkania zaproszeni goście wyrazili chęć organizacji kolejnych konferencji, w trakcie których istnieje możliwość osobistej wymiany poglądów i przekazania najistotniejszych zagadnień dotyczących podejmowanych działań w zakresie eliminowania zagrożeń wypływających z wykonywana pracy nielegalnej lub deklarowanej fałszywie.

autor: WN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki