Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

Autor: WN

W czwartek 11 października 2018 r. podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego przedstawiciele środowisk wiejskich mogli skorzystać z informacji Państwowej Inspekcji Pracy  dostępnych nieodpłatnie w punkcie utworzonym przez pracowników Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Przybyłych na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego powitał Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, który powiedział: „Mamy tu kwiat polskiej wsi, śląskiej wsi – osoby i organizacje działające na rzecz wsi. To, że wsie województwa śląskiego znacząco się zmieniły w ostatnich latach to zasługa ich mieszkańców i sołtysów. W tych działaniach aktywnie uczestniczy Województwo Śląskie, które przeznacza środki europejskie i budżetowe na realizację projektów rozwojowych. Życzę wam, byście mieli siły
i chęci do działania, by nasza wieś ciągle piękniała”.

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego połączone było z rozstrzygnięciem konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego", który ma na celu wspieranie rozwoju wsi, pobudzenie aktywności gospodarczej, zachowanie tradycji oraz wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wsi. Laureatami konkursu były: Dankowice, gm. Krzepice, pow. Kłobucki (1 miejsce), Wielowieś, gm. Wielowieś, pow. Gliwicki (2 miejsce), Sopotnia Mała, gm. Jeleśnia, pow. Żywiecki (3 miejsce). Przyznane również były nagrody w kategoriach: najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje, najlepsza strona internetowa sołectwa.

Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy z  Katowic licznie odwiedzali przedstawiciele władz samorządowych województwa śląskiego, instytucji działających na rzecz polskiego rolnictwa oraz zaproszeni na forum goście. Oprócz okolicznościowych gadżetów szczególnym zainteresowaniem cieszyły się broszury prewencyjne i materiały informacyjne PIP dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym oraz wydawnictwa popularyzujące treści programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.