• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.02.2020

Inauguracja programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” w 2020 r.

Szkoleniem w dniu 25 lutego 2020 r. rozpoczęto realizację programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Celem programu jest przygotowanie uczniów do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy – przekazanie im poprzez nauczycieli, jako grupę pośredniczącą w programie - wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych.

Koordynator programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przedstawiła zasady jego realizacji. Program rozpoczyna się od szkolenia, w trakcie którego nauczyciele otrzymują  materiały pomocnicze potrzebne do przygotowania zajęć, składające się z podręcznika oraz płyty CD. Znajdują się w nim konspekty lekcji i przykładowe testy dla uczniów, a także omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk.

 

DSC0660
 

W tracie ww. szkolenia inspektor pracy Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Katowicach przedstawił prezentację z zakresu prawa pracy i podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu zatrudniania pracowników, a także niezbędne informacje, dotyczące podjęcia pierwszej pracy oraz konsekwencje zaniedbań występujących w środowisku pracy.

 

DSC0664

Do realizacji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” przystąpiło 29 nauczycieli z 29 szkół.

autor: MJ

GIP Przejdź do GIP Porady prawne