• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.02.2021 Artykuł archiwalny

Inauguracja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w 2021 r.

W dniu 16 lutego 2021 r., szkoleniem online na platformie Microsoft Teams, rozpoczęto realizację programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” dla nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych.

Koordynator programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przedstawiła zasady jego realizacji.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy – przekazanie im poprzez nauczycieli, jako grupę pośredniczącą w programie - wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych.

W trakcie szkolenia inspektor pracy Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Katowicach przedstawił prezentację z zakresu prawa pracy i podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu zatrudniania pracowników, a także niezbędne informacje, dotyczące podjęcia pierwszej pracy.

Nauczyciele otrzymają również materiały pomocnicze potrzebne do przygotowania zajęć, składające się z podręcznika oraz płyty CD. Znajdują się w nim konspekty lekcji i przykładowe testy dla uczniów, a także omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk.

W szkoleniu zorganizowanym w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” wzięło udział 77 nauczycieli.

autor: MJ

GIP Przejdź do GIP Porady prawne