• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.03.2021

Szkolenia online dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział w Częstochowie

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach – Oddział w Częstochowie, w dniu 31 marca 2021 r., przeprowadzili dwa szkolenia w formie zdalnej dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział w Częstochowie.

Podczas pierwszego spotkania przedstawiono najnowsze zmiany w prawie pracy mające związek z pandemią Covid-19. W trakcie drugiego szkolenia omówione zostały zmiany rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki oraz zmiany rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

W szkoleniu przeprowadzonym przez komunikator ZOOM każdorazowo wzięło udział 46 osób, w tym przedstawiciele służb BHP, członkowie Stowarzyszenia.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne