• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.04.2021

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza pracodawców z terenu województwa śląskiego do udziału w programie prewencyjnym pn.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa.

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa, a w efekcie do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i zawodowych, a także udzielanie pracodawcom wsparcia w dostosowaniu zakładu do obowiązujących przepisów prawa.

Zgłoszenia do udziału w programie można dokonać drogą elektroniczną na adres: promocja@katowice.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 – 6a, poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy -

„BHP w zakładach przetwórstwa mięsa”:

Karta zgloszenia.pdf

Szczegółowe informacje o programie prewencyjnym:

http://www.bhpnatak.pl/html/program_prewencyjny.html

autor: AT

GIP Przejdź do GIP Porady prawne