• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.04.2021

Spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców „Śląsk”

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 8 kwietnia p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbron spotkał się z Wiceprezesem ZPP „Śląsk” Panem Andrzejem Romańczukiem-Fiedorowiczem.  

Celem spotkania była wzajemna wymiana doświadczeń oraz omówienie wspólnych kierunków działania w zakresie poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poprzez działania prewencyjne oraz wspólnie podejmowane inicjatywy. Szczególną uwagę zwracano na potrzebę wsparcia informacyjnego pracodawców w zakresie obowiązujących przepisów w dobie epidemii Covid-19.

 

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne