• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.04.2021

Szkolenie online dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”

W dniu 14 kwietnia 2021 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zorganizowali kolejne szkolenie online dla uczniów szkół, które realizują program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Podczas spotkania inspektor pracy Sekcji Prewencji i Promocji omówił zagadnienia dotyczące prawnej ochrony stosunku pracy, w tym m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę oraz kwestie związane z przestrzeganiem ogólnych przepisów i zasad bhp. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych.

W prelekcji, która odbyła się za pomocą komunikatora internetowego Microsoft Teams, wzięło udział 333 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Tychów, Żor, Bielska-Białej oraz Gliwic.

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne