• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.05.2022

Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym – Zaproszenie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza małych i średnich przedsiębiorców z województwa śląskiego do udziału w programie prewencyjnym „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”.

Szkolenie rozpoczynające udział w programie prewencyjnym odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przy ul. Owocowej 6-6a.

Kilka informacji o programie

Adresatami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż. Głównym celem programu prewencyjnego jest popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej oraz wsparcie merytoryczne polskich firm.

Z nami zyskasz:

  • Wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.
  • Nasi specjaliści przystępnie wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.
  • Zapewniamy Ci bezpłatne szkolenia.

Szkolenie

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości.

Podczas szkolenia wszystkim uczestnikom przekazane zostaną materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Realizacja programu

Po przeszkoleniu, pracodawcy identyfikują występujące w zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego i analizy wypadkowości oraz w oparciu o udostępnione materiały do samokształcenia, podejmują działania korygujące.

Po zakończeniu przez pracodawcę działań korygujących inspektor pracy przeprowadza w zakładzie kontrolę sprawdzającą. Poddanie się kontroli sprawdzającej i jej pozytywny wynik stanowią warunki otrzymania przez pracodawcę Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu, a następnie prześlij ją na adres mailowy:

szkolenia@katowice.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

telefon kontaktowy (32) 60 41 112 lub 60 41 113

lub mailowo: szkolenia@katowice.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a

40 – 158 Katowice

 

 

 

autor: AS

Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne