• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.05.2022

Wizytacje gospodarstw rolnych biorących udział w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Trwają wizytacje gospodarstw zgłoszonych do udziału w XIX edycji  Ogólnokrajowego  Konkursu  „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 31 maja 2022 roku koordynator Sekcji Prewencji i Promocji wzięła udział w wizytacjach gospodarstw rolnych w miejscowościach Świbie i Łany Wielkie.

Gospodarstwa rolne oceniane są przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli reprezentujących Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Komisja Konkursowa przy ocenie gospodarstw bierze pod uwagę m.in.: ład, porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych; wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części; stan techniczny maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich.

Ponadto uczestnicząc w konkursie, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy.

Zdjęcie z wizatcji gospodarstwa rolnego w ramach konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 

autor: MK


GIP Przejdź do GIP Porady prawne