• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.06.2022

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

1 czerwca 2022 roku p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy  w Katowicach wzięła udział w uroczystym podsumowaniu etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, podczas którego w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbron wręczyła nagrody laureatom konkursu.

Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Dziecka, we współpracy z Caritasem Archidiecezji Częstochowskiej w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej Święta Puszcza w Olsztynie.

Celem konkursu plastycznego było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs organizowany był przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. 

Komisja Konkursowa, w pracach której uczestniczyła również nadinspektor pracy koordynator Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Katowicach, w wyniku przeprowadzonych eliminacji, wśród 879 uczniów z 74 szkół podstawowych wyłoniła zwycięzców:

Laureatami konkursu w grupie I (klasy 0-3) zostali:

  • I miejsce - Zuzanna Ulman – kl. 2 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
  • II miejsce - Bartłomiej Rozpondek kl. 2 Szkoła Podstawowa w Turnowie                
  • III miejsce - Emilia Krawczyk kl. 3 Szkoła Podstawowa im. Stalmacha w Przegędzy

w grupie II (klasy 4-8) laureatami zostali:

  • I miejsce - Emilia Musielińska kl. 5 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie
  • II miejsce - Marcelina Matuszek kl. 4 Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach
  • III miejsce -Jakub Moroń kl. 5 Szkoła Podstawowa w Turowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu.

 

Wręczenie nagód w Konkursie Bezpiecznie na wsi may bo ryzyko upadków znamy
 

autor: MK


GIP Przejdź do GIP Porady prawne