• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.06.2022

Zaproszenie na konferencję „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”

Zapraszamy na konferencję Państwowej Inspekcji Pracy „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa” organizowaną przez Główny Inspektorat Pracy pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, w dniu 21 czerwca 2022 r.

Konferencja przewidziana jest w formule hybrydowej – za pośrednictwem platformy MS Teams oraz stacjonarnie w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy ul. Szamockiej 3/5.

Konferencja poświęcona będzie problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy, promowaniu aktywizacji zawodowej poprzez wymianę doświadczeń oraz kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych problematyką osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w tym administracji publicznej, świata akademickiego, partnerów społecznych, a także pracodawców.

Celem konferencji będzie merytoryczne i praktyczne wsparcie zarówno osób niepełnosprawnych, jak i przedsiębiorców, w budowaniu kultury pracy, w której pracujący z niepełnosprawnościami stanowią ważne ogniwo.

Podczas wystąpień poruszone zostaną kwestie dotyczące roli państwa w zakresie wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym na rynku pracy, doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie oraz wymiaru społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy dokonać do 10 czerwca 2022 r.

W załączeniu link do pełnej informacji o konferencji, która jest zamieszczona na stronie:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/137450,zaproszenie-na-konferencje.html

Główny Inspektorat Pracy | Zaproszenie na konferencję (pip.gov.pl)

Program Konferencji

 

autor: WN

Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne