• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.06.2022

Szkolenie online dla uczniów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowanej do młodzieży pt. „Kultura bezpieczeństwa”

9 czerwca 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowanej do młodzieży pt. „Kultura bezpieczeństwa” zorganizował szkolenie online dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z województwa śląskiego.  

Podczas spotkania inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówił zagadnienia dotyczące prawnej ochrony stosunku pracy oraz kwestie związane z przestrzeganiem ogólnych przepisów i zasad bhp. Ponadto przedstawiono uczniom zagadnienia dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych.

Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi w dziedzinie bezpieczeństwa, praw i obowiązków w pracy, w szczególności podczas podjęcia pierwszej pracy zawodowej.

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne