Seminarium dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP – Oddział w Katowicach

Autor: WN

10 czerwca 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP – Oddział w Katowicach zorganizowali seminarium dla członków Oddziału.

Podczas seminarium nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówił zagadnienia dotyczące najczęstszych nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie doświadczeń kontrolnych inspektorów pracy. Poruszone zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i wzbudziły merytoryczną i ożywioną dyskusję. Prowadzący udzielił odpowiedzi na wiele pytań nurtujących inspektorów służby bhp wchodzących w zakres tematyczny seminarium.

Zdjęcie - szkolenie dla członków OSPSBHP Oddział w Katowicach
 

Ponadto w trakcie spotkania Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach zapoznał uczestników z zagrożeniami wynikającymi z elektromobilności oraz eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.

W seminarium uczestniczyło 54 członków katowickiego Oddziału OSPSBHP.