• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.06.2022

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 23 czerwca 2022 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy
 

Posiedzenie rozpoczął Piotr Kalbron Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, który powitał zaproszonych członków Rady, a następnie wręczył akt powołania w skład Rady Dariuszowi Trzcionce – Wiceprzewodniczącemu Forum Związków Zawodowych, Przewodniczącemu Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członkowi Rady Ochrony Pracy.

Wręczenie aktu powołania przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach nowemu członkowi Rady Panu Dariuszowi Trzcionce
 

Tematem przewodnim posiedzenia były zagadnienia dotyczące Legalności zatrudnienia cudzoziemców. Nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przedstawił prezentację nt. „Legalności zatrudnienia cudzoziemców”. Ponadto przedstawiciel Sekcji Prewencji i Promocji zapoznał uczestników posiedzenia z prezentacją na temat realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy programu prewencyjnego pod nazwą: „Działania prewencyjno-promocyjne na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP”.

W trakcie posiedzenia omówiono kierunki działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także poruszono najistotniejsze problemy związane z legalnością zatrudnienia.

W rzeczowej dyskusji uczestnicy posiedzenia podkreślali duże zaangażowanie Polaków do niesienia pomocy obywatelom Ukrainy, co przekłada się bezpośrednio na szybką adaptację cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ponadto zwracano uwagę na problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców, jak również doceniono rolę inspekcji pracy, nie tylko prowadzi czynności kontrolne, ale również prowadzi wiele działań promocyjno-prewencyjnych i wspiera merytorycznie pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron zwrócił uwagę na istotny aspekt związany z prowadzeniem działalności promocyjno-prewencyjnej w zakresie edukowania obywateli Ukrainy, a także pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

W działania te doskonale wpisuje się realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach projekt informacyjny „Pierwsza praca – pierwszy krok”, którego celem jest kształtowanie świadomości osób wkraczających na rynek pracy.

Spotkanie było kolejną okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz platformą do wypracowania planu działań w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców.

W posiedzeniu Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Jan Wojtyła – Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Katowicach - Zastępca Przewodniczącego Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, Członek Rady Ochrony Pracy,
 • Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członek Rady Ochrony Pracy.
 • Piotr Dobosz – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie,
 • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz – Wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Śląsk,
 • Beata Kaczmarek – Prezes Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach,
 • Marek Bogusz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie,
 • Piotr Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,
 • Jacek Zając – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.
autor: MK, WN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne