• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.09.2022

Zaproszenie do realizacji Programu Edukacyjnego Kultura Bezpieczeństwa

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych do współpracy w ramach  realizacji programu edukacyjnego PIP pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Kultura Bezpieczenstwa logo
 

Celem programu jest  edukacja młodych osób, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto osoby podejmujące pierwszą pracę zapoznają się z zagrożeniami zawodowych występującymi w środowisku pracy  oraz sposobami ich ograniczania.

Dla nauczycieli, uczestniczących w programie oferujemy bezpłatne szkolenia, wydawnictwa PIP, pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu oraz szkolenia i prelekcje dla młodzieży z zakresu prawa pracy i BHP.

Zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli zapraszamy do kontaktu:


Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Sekcja Prewencji i Promocji
Telefon kontaktowy: 32 604-11-11, 32 604-11-13.
e-mail: promocja@katowice.pip.gov.pl

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne