• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.09.2022

Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

3 września 2022 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron wziął udział  w obchodach 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu Zdroju.

Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego - Zdjęcie
 

Uroczystość rozpoczęła się poranną mszą świętą w jastrzębskim kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, której przewodniczył katowicki biskup Grzegorz Olszowski. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka, gdzie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.


Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka.
 

Wśród uczestników obchodów byli także Premier Mateusz Morawiecki, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, a także reprezentanci władzy na szczeblu centralnym, wojewódzkim i samorządowym,  szefowie spółek węglowych i instytucji górniczych, dyrektorzy kopalń oraz  przedstawiciele Związków Zawodowych. Obecny był również ostatni żyjący sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego Grzegorz Stawski. Ponadto zakłady pracy reprezentowały liczne poczty sztandarowe.

27 sierpnia 1980 roku w jastrzębskiej kopalni „Manifest Lipcowy”, dzisiaj „Zofiówka” rozpoczął się strajk. Protestujący górnicy domagali się realizacji postulatów gdańskich, do których dołączyli własne żądania dotyczące m.in. poprawy warunków pracy. Porozumienie z przedstawicielami strony rządowej udało się podpisać 3 września po kilkunastu godzinach negocjacji. Porozumienie Jastrzębskie było trzecim po Porozumieniu Gdańskim i Porozumieniu Szczecińskim dokumentem podpisanym przez reprezentantów ówczesnych władz i przedstawicieli strajkujących robotników na przełomie sierpnia i września 1980 roku. Ich podpisanie zakończyło kilkudniowy strajk na Śląsku, rozpoczęty w kopalni Manifest Lipcowy - obecnie kopalnia Zofiówka - który był wyrazem jedności z robotnikami strajkujący w Szczecinie i Gdańsku. W sumie strajkowało wówczas 56 zakładów przemysłowych, w większości kopalń z terenu całego Śląska. Tzw. Porozumienia Sierpniowe umożliwiły powstanie NSZZ „Solidarność” oraz znacząco przyczyniły się do przemian demokratycznych w naszym kraju.GIP Przejdź do GIP Porady prawne