• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.09.2022

Obrady III Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022 – 2024

9 września 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się III Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022 – 2024.

W wydarzeniu uczestniczył Inspektor Pracy z Sekcji Prewencji i Promocji  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, który omówił zagadnienia w zakresie przepisów prawa związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych oraz osób, które wkraczają na rynek pracy, jak również poinformował o możliwości uzyskania porad prawnych na temat obowiązujących przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy.

Obrady III Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu.GIP Przejdź do GIP Porady prawne