• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.05.2022

Szkolenia w zakresie zatrudniania pracowników młodociany organizowane we współpracy ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP

20 maja 2022 r. w siedzibie Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Katowicach w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy a Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, zorganizowane zostało szkolenie pod tytułem „Prawo Pracy a pracownik młodociany”. Przedsięwzięcie skierowane zostało do kadry jednostek opiekuńczo-wychowawczych i kadry jednostek rozwoju zawodowego Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Zdjęcie ze szkolenia w Siedzibie OIP w Katowicach
 

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy młodzieży,  a także występujące zagrożenia w środowisku pracy.

Wydarzenie to zapoczątkowało cykl szkoleń w ramach kampanii informacyjnej OIP w Katowicach pt. „Pierwsza praca – pierwszy krok”.

W ramach podpisanego porozumienia w jednostkach OHP na terenie województwa śląskiego zorganizowano cykl szkoleń dla młodzieży:

  • 23 maja 2022 r. inspektor pracy z Oddziału OIP w Gliwicach przeprowadził szkolenie dla uczestników Hufca Pracy w Pyskowicach w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby.
  • 24 maja 2022 r. nadinspektor pracy z Oddziału OIP w Bielsku-Białej przeprowadził dwa szkolenia: w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. W szkoleniu uczestniczyło 57 osób.

Szkolenie dla wychowanków OHP
 

  • 24 maja 2022 r. inspektor pracy z Oddziału OIP w Częstochowie przeprowadził szkolenie dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Częstochowie w siedzibie OSiW Częstochowa. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób.
  • 26 maja 2022 r. inspektor pracy z Oddziału OIP w Zawierciu przeprowadził szkolenie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu. W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby, jak również doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sosnowcu.  

zdjecie ze szkolenia dla wychowanków OHP
 

  • 27 maja 2022 r. inspektor pracy z OIP w Katowicach przeprowadził szkolenie dla uczestników Hufca Pracy w Pszczynie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. Uczestniczyło w nim 35 osób.

Podczas spotkań prelegenci omawiali istotne kwestie związane z byciem młodocianym pracownikiem, najważniejsze zagadnienia dot. przepisów, obowiązujących zarówno pracowników, jak i pracodawców; opowiedzieli o zagrożeniach, z jakimi mogą mieć do czynienia oraz uczulili na te problemy, które szczególnie dotyczą młodych pracowników.

Celem realizowanych szkoleń było przedstawienie uczniom ostatnich klas branżowych aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym przepisów dotyczących bhp
w zakresie tematyki „Prawo pracy - pierwszy krok".

Łączenie w szkoleniach uczestniczyło 169 wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy oraz 40 przedstawicieli kadry jednostek opiekuńczo-wychowawczych i kadry jednostek rozwoju zawodowego Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


 

autor: WN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne