• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.09.2022

Forum Społecznej Inspekcji Pracy z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

    14 września 2022 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron uczestniczył jako gość honorowy w XI Forum Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Górnictwa. Forum odbywało się w dniach 14-16 września 2022 roku w Radomsku, a tematem przewodnim była „Rola społecznej inspekcji w kształtowaniu kultury pracy i komunikacji w zakładzie”.

    Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracyw zakładach górniczych, poprzez wymianę poglądów i doświadczeń, porównania problemów i poszukiwania rozwiązań, które byłyby spójne dla całego sektora.  

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach odczytuje List Gratulacyjny skierowany do społecznych inspektorów pracy przez Głównego Inspektora Pracy Panią Katarzynę Łażewską-Hrycko
 

     W trakcie wydarzenia Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach odczytał List Gratulacyjny skierowany do społecznych inspektorów pracy przez Głównego Inspektora Pracy Panią Katarzynę Łażewską-Hrycko, a Kierownik Oddziału OIP w Częstochowie przedstawił prezentację nt. „Roli Społecznej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy”. Natomiast 16 września 2022 roku starszy inspektor pracy Sekcji Krajowej Górnictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat „Zagrożeń klimatycznych” – wymiana doświadczeń.

Głównym założeniem forum była wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy.   

 

 

 

autor: MH


GIP Przejdź do GIP Porady prawne