• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.10.2022

Szkolenia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy

W dniach 17 i 19 października 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował kolejne szkolenia w ramach realizacji programu profilaktycznego PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. 17 października 2022 r. szkolenie przeprowadzono w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i wzięło w nim udział 24 pracowników, natomiast w dniu 19 października 2022m r. szkolenie odbyło się w formie zdalnej i uczestniczyło w nim 26 pracowników Oddziału ZUS w Sosnowcu.       

Szkolenie nt. stresu dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 

W trakcie szkoleń omówiono między innymi zagadnienie stresu, przyczyny i objawy jego nadmiernego występowania, przedstawiono psychologiczny model stresu, fazy reakcji na stres oraz zjawisko wypalenia zawodowego. Uczestnicy szkoleń poznali podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, uczestniczyli w ćwiczeniach relaksacyjnych oraz otrzymali materiały do samodzielnego wypracowania odpowiednich dla siebie metod i sposobów „na stres”.

Uczestnikom szkoleń przekazano bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce szkolenia, jak również poinformowano o możliwości korzystania z wydawnictw oraz opracowań PIP w formie elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu.

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne