• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.10.2022

Uroczyste sadzenie Dębu Papieskiego upamiętniające 100. rocznicę powrotu Śląska do Macierzy.

Przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach posadzono Dąb Papieski. Uroczystość posadzenia dębu przekazanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach odbyła się w piątek 21 października br. w ramach obchodów 100-lecia powrotu części ziem Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej w 1922 roku.

Zdjęcie uczestników uroczystego sadzenia Dębu Papieskiego
 

Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, podkreśla, że powołana już w styczniu 1919 roku inspekcja pracy była znakiem tego, iż dla ówczesnych obywateli praca była jedną z najważniejszych wartości i jedną z dróg odbudowy II Rzeczypospolitej.

„Dęby papieskie, sadzone dla uczczenia ważnych rocznic, mają być symbolem naszej wierności tej ziemi, naszego zakorzenienia w ojczyźnie, trwałości fundamentów, na których zbudowano Polskę. Rok powstania inspekcji pracy był rokiem pierwszego z trzech powstań śląskich, zrywów niepodległościowych, które przyniosły w 1922 roku upragnioną wolność mieszkańcom tych ziem. Jestem niezwykle dumny, że jeden z dębów papieskich upamiętniających te ważne wydarzenia znajdzie swoje miejsce właśnie tu, przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. To wyraz szacunku dla ludzkiej pracy, dla uznania jej za podstawę naszej egzystencji. Jest to także docenienie naszych wysiłków na rzecz tworzenia ludziom godnych, bezpiecznych warunków pracy. Chciałbym zapewnić, że nie będziemy ustawać w wysiłkach dla należytego wypełniania misji, do której nas powołano. Niech za następne sto lat, pod bujnie rozrosłym dębem, nasi potomkowie wspominają naszą pracę i dorobek z dumą i wdzięcznością” – mówi Piotr Kalbron.

Uroczyste sadzenie Dębu Papieskiego przed siedzibą OIP w Katowicach
 

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podziękowała inicjatorom wydarzenia za taki sposób upamiętnienia stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. „Przed stu laty marzenia Ślązaków się ziściły. Dzięki niezłomnej wierności mieszkańców tego regionu i wysiłkowi zbrojnemu powstańców odrodzona Polska objęła władzę nad częścią Górnego Śląska, przyłączoną na mocy traktatów międzynarodowych. To niezwykle ważne wydarzenie dla każdego z nas Polaków, dzięki któremu mieszkańcy tej ziemi mogą dziś żyć w wolnym kraju, w naszym wspólnym domu. Mam nadzieję, iż dąb ten, będący symbolem siły, wiary, potęgi oraz długowieczności nie tylko wpisze się w karty historii Śląska, ale będzie również towarzyszył pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach podczas ich codziennej pracy przy wypełnianiu misji służenia dobru Ojczyzny i jej obywateli” – mówiła podczas uroczystości Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Przemówienie Głównego Inspektora Pracy podczas uroczystości sadzenia Dębu Papieskiego
 

Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że sadzenie dębów ma ogromny wymiar symboliczny na przestrzeni lat. Przywołał powstańców śląskich jako przykład dla następnych pokoleń, podkreślając, że w trudnych czasach takie symbole dają siłę, dzielność i wiarę w trwałość zasad społecznych.

Przemówienie Podsekretarza Stanu Piotra Pyzika podczas uroczystości sadzenia Dębu Papieskiego
 

Certyfikat autentyczności sadzonki dębu Piotr Kalbron odebrał z rąk Damiana Siebera, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dyrektor RDLP przedstawił historię i ideę dębów papieskich. Wspomniał datę 28 kwietnia 2018 roku, kiedy to sadzonki wyrosłe z nasion dębu „Chrobry” zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki leśników do Watykanu dla upamiętnienia obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Przemówienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podczas uroczystości sadzenia Dębu Papieskiego
 

Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba podziękował za wydarzenie upamiętniające historię miasta i regionu, które jednocześnie wpisuje się w dbałość miasta o zieleń: „Dziękuję Lasom Państwowym za wchodzenie do miasta. Cieszę się, że w taki sposób oddajemy hołd tym wszystkim, którzy trwali przy polskości na tych terenach, którzy zachowali swoją tożsamość. To ważne, że instytucje jak Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach czy Kościół aktywnie włączają się w propagowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, takich wartości jak polskość i wierność ojczyźnie”.

Przemówienie Wiceprezydenta Miasta Katowice podczas uroczystości sadzenia Dębu Papieskiego
 

Nowo posadzony dąb oraz okolicznościową tablicę pobłogosławił kapelan leśników i duszpasterz ludzi pracy w archidiecezji katowickiej ks. Ireneusz Tatura. Duszpasterz zainicjował modlitwę za poległych powstańców śląskich oraz o pomyślność ojczyzny.

Przemówienie Księdza Ireneusza Tatury podczas uroczystości sadzenia Dębu Papieskiego
 

W uroczystości sadzenia dębu przed siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wzięli udział także: przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice Stanisław Jeziorański.

***

Dęby papieskie to drzewka szczególne, ich sadzenie w różnych miejscach Polski ma na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii narodu polskiego. Drzewa wyrastają z sadzonek pochodzących z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II podczas jednej z pielgrzymek polskich leśników do Watykanu w 2004 roku. Wówczas to 2,5 kg nasion Chrobrego, najstarszego dębu szypułkowego w Polsce, zostało pobłogosławione przez Jana Pawła II, by później trafić do szkółki w nadleśnictwie w Rudach Raciborskich. Wyhodowane sadzonki zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II podczas kolejnej pielgrzymki leśników do Watykanu w 2018 roku. Każda sadzonka posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Ponad pół tysiąca drzewek zostało podzielone między nadleśnictwa, szkoły, seminaria duchowne i sanktuaria w całej Polsce. Posadzone stają się symbolem pamięci o podniosłych wydarzeniach i ważnych postaciach w historii Polski.

Główny Inspektor Pracy K. Łażewska-Hrycko oraz Okręgowy Inspektor Pracy P. Kalbron podczas uroczystości sadzenia Dębu Papieskiego
 

autor: MK


GIP Przejdź do GIP Porady prawne