• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.10.2022

„Kultura bezpieczeństwa” – szkolenie dla uczniów

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 26 października 2022 r. zorganizował szkolenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które realizują program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Podczas spotkania, które odbywało się w formule online, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówił zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy oraz kwestie związane z przestrzeganiem ogólnych przepisów i zasad bhp.

Szkolenie miało na celu podniesienie wśród młodzieży wiedzy w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz przekazanie informacji o obowiązujących prawach i obowiązkach zarówno pracodawców, jak i pracowników, którzy po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy.

W prelekcji wzięli udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z Mikołowa, Katowic, Cieszyna, Kłobucka, Chorzowa, Gliwic, Jaworzna oraz Bielska-Białej.

 

Kultura bezpieczeństwa
 

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne