Zawarcie porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach a Politechniką Śląską w Gliwicach

Autor: MK

15 listopada 2022 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk podpisali porozumienie o współpracy, którego głównym celem jest podejmowanie i promowanie wspólnych przedsięwzięć związanych z ochroną pracujących.

Zdjęcie - zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy OIP w Katowicach a Politechniką Śląską
 

Działania sygnatariuszy będą obejmowały pogłębienie wiedzy osób świadczących pracę o ich prawach, o instrumentach profilaktyki zdrowotnej i zasadach bhp w zakładach pracy, a także edukację dotyczącą szeroko pojmowanej ochrony pracowników różnych branż. 

Współpraca odnosić się będzie w szczególności do wymiany doświadczeń, wspierania działalności naukowej w ramach projektów naukowo-badawczych, jak również organizacji konferencji naukowych i paneli eksperckich dotyczących spraw pracowniczych.