Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu na temat „Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
zaprasza osoby z województwa śląskiego 

do wzięcia udziału w szkoleniu na temat

„Organizacja prac oraz eksploatacja

urządzeń energetycznych”

Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2022 r. godz. 10:00

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a, Katowice.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesyłać

do dnia 24 listopada 2022 r.

na adres: promocja@katowice.pip.gov.pl

Grafika - zaproszenie na szkolenie