Szkolenie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy

Autor: WN

21 listopada 2022 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach w ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

Zdjęcie - szkolenie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy
 

Celem programu jest ograniczanie zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy, w tym dyskryminacji, nierównego traktowania oraz ograniczanie ich poziomu w miejscu pracy.

W trakcie szkolenia przekazano wiedzę na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych, inspirując pracowników do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy. Ponadto promowano przykłady dobrych praktyk, w tym w zakresie działań naprawczych, w kontekście przeciwdziałania stresowi.

zdjęcie ze szkolenia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy
 

Pracownicy uczestniczyli w ćwiczeniach relaksacyjnych oraz otrzymali materiały umożliwiające samodzielne wypracowanie odpowiednich metod i sposobów „na stres”, a także wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce szkolenia.

W szkoleniu wzięło udział 21 osób.