• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.11.2022

Zawarcie porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

22 listopada 2022 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski podpisali porozumienie o współpracy.

podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 

Głównym założeniem umowy podpisanej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach jest stałe współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej będzie polegała m.in. na wspieraniu i rozpowszechnianiu inicjatyw mających na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy, przeprowadzaniu skoordynowanych kontroli, wymianie doświadczeń i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy stanu przestrzegania prawa oraz prowadzeniu wspólnych działań prewencyjno-promocyjnych propagujących zasady bezpieczeństwa.

„Cieszę się z podpisanego porozumienia. Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej to nasz kolejny partner w działaniach propagujących bezpieczeństwo pracy. Dbałość o przestrzeganie prawa, jak również troska o zatrudnionych i o stan ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy na terenie województwa śląskiego jest naszym wspólnym celem” – powiedział Piotr Kalbron.

Zdjęcie - podpisanie porozumienia o współpracy
 

 

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne