• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.11.2022

KAMPANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY "LEGITNA PRACA"

plakat dotyczący Kampanii PIP
 

W trosce o młodych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła w 2022 roku ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca”. Kampania adresowana jest przede wszystkim do uczniów i studentów, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

CELE KAMPANII:

  • Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania.
  • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.
  • Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.
  • Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Szczegóły kampanii pod adresem: https://www.prawawpracy.pl

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Sekcja Prewencji i Promocji
Telefon kontaktowy:  32 604-11-13
e-mail: promocja@katowice.pip.gov.pl

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne