Nadzór budowlany – warsztaty szkoleniowe

Autor: MK

Nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach uczestniczył w warsztatach szkoleniowych organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego, które odbyły się 25.11.2022 r. w Katowicach. Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy katowickiego OIP ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Uczestnikom warsztatów przedstawiono założenia do prowadzonej przez PIP w latach 2022-2024 strategii w budownictwie „Budowa. Stop wypadkom!” pod hasłem: „Szanuj Życie! Siebie nie odbudujesz!”. Omówiono także formy współpracy organów, wskazując na najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie organizowania stanowisk pracy na budowach.

ikona Budowa. STOP wypadkom .jpg