Udział Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w uroczystościach Barbórki

Autor: MI

4 grudnia 2022 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron wziął udział w obchodach Barbórkowych, które rozpoczęły się od mszy św., odprawionej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach.

Zdjęcie - uroczyste obchody Barbórki
 

Uroczystości Barbórkowe miały szczególny wymiar ze względu na tegoroczne wypadki w śląskich kopalniach KWK Pniówek i Zofiówka. Z uwagi na tragiczne wydarzenia mające miejsce w kwietniu 2022 roku i śmierć 19 górników oraz ratowników górniczych Pawłowice, znajdujące się nieopodal kopalni Pniówek, zostały wybrane na miejsce oficjalnych uroczystości organizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Uroczystości towarzyszył pochód orkiestry górniczej oraz spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z górnikami i rodzinami ofiar katastrof.

Zdjęcie - uroczyste obchody Barbórki - Msza Święta
 

W górniczym święcie wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący ,,Solidarności” Piotr Duda oraz związani z górnictwem przedstawiciele rządu na czele z Ministrem Piotrem Pyzikiem Pełnomocnikiem Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.