Zaproszenie na szkolenie – Budowa. STOP wypadkom!

Autor: MK

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu skierowanym do inwestorów budowlanych, pracodawców, kierowników budowy/robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej.
Szkolenie organizowane jest w ramach prowadzonej przez PIP kampanii pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”.

Szkolenie  przeprowadzone zostanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie przy ul. Partyzantów 21 (sala 219) w poniedziałek 19 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00.

Program szkolenia:

1. Informacja o prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii w budownictwie.

2. Podstawowe obowiązki inwestorów, pracodawców, kierowników budów w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowach.

3. Koordynacja prac – rola koordynatora ds. bhp.

4. Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy (IBWR, prace na wysokości, w wykopach, eksploatacja maszyn i urządzeń).

5. Wypadek na budowie – postępowanie.

6. Przykłady dobrych praktyk.

Czas trwania szkolenia: ok. 1,5 godz.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 34 313 50 20 w. 116.

Informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 601 475 170.