Finał programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”

Autor: MK

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach 14 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. W imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach dyplomy wręczył Janusz Grygierczyk, zastępca OIP ds. nadzoru.


Podsumowanie programu Zdobadź Dyplom PIP
 

Program skierowany jest do pracodawców z różnych branż, w tym z zakładów usług leśnych, zatrudniających do 20 pracowników. Jego celem jest przede wszystkim wspieranie pracodawców w doprowadzeniu zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy i w osiąganiu trwałej poprawy warunków pracy, a także pomoc pracodawcom w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy, szczególnie przy pracach, przy których występują szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia.

Uroczyste wręczenie Dyplomów PIP - zdjęcie
 

Do programu przystąpiło w tym roku 46 pracodawców chcących podnieść standardy bezpieczeństwa oraz stopień przestrzegania prawa pracy w swoich firmach. Prowadzący działalność mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu prawa pracy i ochrony pracy czy skorzystać z porad specjalistów przedstawiających, jak sprostać wymogom i standardom bhp, głównie w celu zapobiegania zagrożeniom wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego. Zadaniem uczestników programu było zidentyfikowanie występujących w zakładzie problemów i nieprawidłowości, ocena ich skali oraz określenie sposobów ich likwidacji. Po kontrolach i audytach przeprowadzonych przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz pozytywnej weryfikacji dyplom przyznano 27 pracodawcom.

Pracodawcy biorący udział w programie Dyplom PIP
 

„Jestem przekonany, że będzie to zmiana trwała, a otrzymany dyplom sprawi, że Państwa zakłady pracy będą postrzegane jako wiarygodni partnerzy biznesowi oraz bezpieczne miejsca zatrudnienia dla obecnych i przyszłych pracowników. Serdecznie gratuluję tego sukcesu Państwu oraz Państwa pracownikom. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i powodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, wielu sukcesów zawodowych oraz zrealizowania kolejnych ambitnych zamierzeń” – powiedział podczas spotkania Janusz Grygierczyk.