Szkolenie w PUP w Myszkowie

Autor: MK

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie 19.12.2022 r. odbyło się szkolenie skierowane do inwestorów budowlanych, pracodawców, kierowników budowy/robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej.

Szkolenie przeprowadził inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w ramach prowadzonej przez PIP kampanii realizowanej w latach 2022–2024 pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”.

Uczestnicy zapoznani zostali z wymogami dotyczącymi przygotowania i realizowania procesu budowlanego przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematem przewodnim szkolenia była eliminacja zagrożeń dla zdrowia i życia na budowie poprzez prawidłowe przygotowanie robót budowlanych oraz ich koordynację. Zwrócono także uwagę na obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego, w tym rolę inwestora.

Uczestnicy mogli skorzystać również z indywidulanych porad udzielanych przez inspektora pracy.

Szkolenie PUP Myszków2