• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.12.2022

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy nr XIV i XV:

Komunikat XIV.pdf
Komunikat XV.pdf
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne