• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.12.2022

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, które odbędzie się 11 stycznia 2023 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przy ul. Owocowej 6-6a.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady udziału w programie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.

Celem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uczestnictwo w programie kształtuje świadomość zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów szkół średnich i zawodowych. Program polega na popularyzacji zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę oraz podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej.

Nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa związane z realizacją ww. programu edukacyjnego oraz pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 5.01.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@katowice.pip.gov.pl lub telefonicznie pod nr 32 60-41-109.

 

Zaproszenie nauczyciele Kultura bezpieczeństwa
 

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne