Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy

Autor: MK

Zapraszamy społecznych inspektorów pracy z województwa śląskiego na szkolenie pt. „Wybrane aspekty działania Społecznej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bhp podczas prac związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej”. 

Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przy ul. Owocowej 6-6a.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 27 stycznia 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@katowice.pip.gov.pl.