Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

Autor: MK

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Celem przedsięwzięcia jest  promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Konkurs odbywa się dwuetapowo, tj. na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy oraz na szczeblu krajowym. Uczestnikami konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu. Zgłoszenia społecznego inspektora pracy dokonuje organizacja związkowa.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 15 maja 2023 r.

 

Karta zgłoszenia, oświadczenie, regulamin konkursu oraz klauzule informacyjne do pobrania:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/206299/Regulamin%20konkursu%20z%20zalacznikami.pdf

 

Sekcja Prewencji i Promocji

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice

tel. (32) 60-41-111

e-mail: promocja@katowice.pip.gov.pl