• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.01.2023

Zaproszenie pracodawców z województwa śląskiego do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”

ZDJĘCIE - ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP
 

Informacja o programie:

Program przeznaczony jest dla pracodawców z różnych branż zatrudniających do 20 pracowników.

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 

Realizacja programu w 4 krokach:

 • Krok 1: Zgłoszenie. Pracodawca zgłasza się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Może to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:
 • przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem,
 • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
 • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.​
 • Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy pracodawca samodzielnie lokalizuje występujące w zakładzie nieprawidłowości, ocenia skalę problemów i zagrożeń, a następnie eliminuje je w określonych terminach. Pozytywny wynik działań pozwala na przystąpienie do audytu.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego pracodawca może zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi realizację programu.

 • Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Pozytywna ocena uprawnia do uzyskania Dyplomu PIP.

 

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca?

 • Uzyska wiedzę z zakresu prawa pracy.
 • Pozna zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników wynikające z aktualnych przepisów prawa.
 • Otrzyma pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp.
 • Dowie się jakie musi spełnić wymagania, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bezpiecznym.
 • Otrzyma możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego dowie się jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu „Zdobądź Dyplom PIP”, a następnie prześlij ją na adres mailowy: promocja@katowice.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a

40-158 Katowice

Tel. (32) 604-11-09

T403 2023 KARTA ZGLOSZENIA 2023 .docx
 

autor: AN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne