• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.02.2023

Stoisko konsultacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 31 stycznia 2023 roku wzięli udział w spotkaniu otwartym zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w ramach obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „PUP – profilaktyka, uprawnienia, praca”. Wydarzenie skierowane było zarówno do przedsiębiorców, pracodawców, jak do osób poszukujących pracy.

Podczas wydarzenia inspektorzy pracy w specjalnie przygotowanym punkcie konsultacyjnym udzielali bezpłatnych porad z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa. Ponadto dystrybuowali materiały wydawnicze Państwowej Inspekcji Pracy. Odwiedzający punkt konsultacyjny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach mogli także uzyskać informacje na temat realizowanych programów prewencyjno-promocyjnych.

Inspektorzy pracy udzielający porad na stoisku OIP w Katowicach
Możliwość indywidualnych konsultacji, jak również grupowych spotkań stworzyli także przedstawiciele Straży Granicznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

autor: WN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne