• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.02.2023

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy dla pracowników Nadleśnictwa Świerklaniec

17 lutego 2022 r. odbyło się szkolenie, zorganizowane w ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Świerklaniec.

zdjęcie ze szkolenia ze stresu
 

Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń psychospołecznych poprzez dostarczanie i rozpowszechnianie wiedzy na ten temat, jak również inspirowanie uczestników szkoleń do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy.

Szkolenie przeprowadzono w siedzibie Nadleśnictwa w Świerklańcu. W trakcie szkolenia omówiono zagadnienie stresu, przyczyny i objawy jego nadmiernego występowania, organizacyjne i jednostkowe koszty stresu, zjawisko wypalenie zawodowego, ale przede wszystkim przedstawiono możliwości przeciwdziałania stresowi. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, uczestniczyli w ćwiczeniach relaksacyjnych oraz otrzymali materiały do samodzielnego wypracowania własnych sposobów na stres. Dodatkowo przekazano bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce szkolenia, jak również dedykowane zakładom usług leśnych.

W szkoleniu wzięło udział 39 osób.

zdjęcie ze szkolenia ze stresu uczestnicy
 

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne