• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.02.2023

Szkolenie w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”

 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach 22 lutego 2023 r. odbyło się szkolenie dla pracodawców z województwa śląskiego uczestniczących w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”.

 

Do programu przystąpiło w tym roku 40 pracodawców chcących podnieść standardy bezpieczeństwa oraz stopień przestrzegania prawa pracy w swoich firmach. Prowadzący działalność zostali zaproszeni na bezpłatne szkolenie mające na celu wsparcie we właściwej interpretacji przepisów prawa oraz pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów bhp. Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wygłosili prelekcje na temat prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, wyjaśniali też wątpliwości zgłaszane przez uczestników szkolenia i odpowiadali na pytania.

szkolenie dla pracodawców
 

W kolejnym etapie programu zadaniem przedsiębiorców będzie zidentyfikowanie występujących w ich zakładach problemów i nieprawidłowości, ocena ich skali oraz określenie sposobów ich likwidacji. Po audytach przeprowadzonych przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz uzyskaniu pozytywnej oceny pracodawcy spełniający kryteria zostaną wyróżnieni Dyplomem PIP.

szkolenie dla pracodawców sala
 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” skierowany jest do pracodawców z różnych branż, zatrudniających do 20 pracowników. Jego celem jest przede wszystkim wspieranie pracodawców w doprowadzeniu zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy i w osiąganiu trwałej poprawy warunków pracy, a także pomoc pracodawcom w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy, szczególnie przy pracach, przy których występują szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia.

szkolenie dla pracodawców uczestnicy
 

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne