• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.02.2023

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w XIII edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci”. Organizatorami konkursu są: Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmi „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących użytkowania i przechowywania materiałów oraz substancji niebezpiecznych takich jak nawozy, paliwa czy środki ochrony roślin, z uwzględnieniem wiedzy o ochronie środowiska naturalnego.

Konkurs jest przeznaczony dla dwóch grup wiekowych: pierwsza z klas 0-III oraz druga z klas IV-VIII. Zadanie polega na stworzeniu przez uczestnika dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, dotyczącej sposobów zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwach rolnych niebezpiecznych substancji takich jak nawozy, środki ochrony roślin lub paliwa.

Prace zgłaszane są przez szkołę, do której uczęszcza dziecko (w wyjątkowych przypadkach może zrobić to rodzic lub opiekun prawny), a przyjmowane będą do 31 marca 2023 roku w najbliższej jednostce KRUS (Placówce Terenowej lub Oddziale). Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-krus/, gdzie znajduje się także regulamin konkursu.

Ponadto Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod tym samym hasłem przewodnim. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/.

plastyczny KRUS
 

autor: MI

GIP Przejdź do GIP Porady prawne