• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.02.2023

Bezpieczna praca na roli

W poniedziałek 27 lutego 2023 r. w Dobrakowie w gminie Pilica odbyło się szkolenie pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”.

Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przedstawił zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie rolnym. Omówił też najczęstsze przyczyny i okoliczności wypadków w rolnictwie oraz sposoby eliminacji nieprawidłowości w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia mieszkańców terenów wiejskich pracujących na roli.

Adresatami szkolenia byli rolnicy indywidualni oraz członkowie ich rodzin, w szczególności osoby narażone na niebezpieczeństwo wypadku w związku z wykonywaniem pracy rolniczej.

Dobraków szkolenie dla rolników
 

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne