• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.02.2023

Jak zatrudniać cudzoziemców – szkolenie

27 lutego 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się kolejne w tym roku szkolenie pt. „Legalność zatrudnienia cudzoziemców – aktualne przepisy i interpretacja”.

Inspektor pracy omówił aktualne przepisy prawne dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedstawił najnowsze zmiany przepisów prawa związane z zatrudnianiem cudzoziemców, interpretacje urzędów w zakresie stosowania przepisów regulujących zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Ponadto udzielał odpowiedzi na zadawane pytania odnośnie powyższej problematyki.

Uczestnicy szkolenia zostali poinformowali o możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie informacji prawnej oraz pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie stosowania przepisów dotyczących legalnej pracy cudzoziemców na terytorium RP.

 

Legalność zatrudnienia - szkolenie
 

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne